BESCHERM JE LIFT TEGEN BESCHADIGINGEN

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Liftbeschermingshoes kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Liftbeschermingshoes, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Liftbeschermingshoes verstrekt. Liftbeschermingshoes kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM LIFTBESCHERMINGSHOES GEGEVENS NODIG HEEFT

Liftbeschermingshoes verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan Liftbeschermingshoes uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG LIFTBESCHERMINGSHOES GEGEVENS BEWAART

Liftbeschermingshoes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Liftbeschermingshoes verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor deuitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Liftbeschermingshoes worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Liftbeschermingshoes gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

RETO ANALYTICS

Liftbeschermingshoes maakt gebruik van Reto Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Liftbeschermingshoes bij Retozoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Reto opgeslagen. Reto gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Liftbeschermingshoes te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Reto kan deze informatie aan derden verschaffen indien Reto hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Reto verwerken. Liftbeschermingshoes heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt eenverzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@liftbeschermingshoes.nl. Liftbeschermingshoes zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Liftbeschermingshoes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Liftbeschermingshoes maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Liftbeschermingshoes verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Liftbeschermingshoes op via info@liftbeschermingshoes.nl.

Liftbeschermingshoes is als volgt te bereiken:

Postadres / Vestigingsadres
Egge 2
3763 XV Soest

Telefoon
+31(0)6 – 12 67 62 03

E-mailadres
info@liftbeschermingshoes.nl